• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 20/2011 - Rezygnacja osoby zarządzającej

typ raportu Raport bieżący
numer 20/2011
data dodania 2011-08-22
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Zarząd Poltronic S.A. ("Spółka") informuje, że pan Paweł Rochala złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu. Rezygnacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Chrobak - Członek Zarządu