• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 19/2011
data dodania 2011-08-16
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2011 roku.

PODSTAWA PRAWNA: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Chrobak - Członek Zarządu