• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 18/2011
data dodania 2011-08-16
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd POLTRONIC S.A. informuje, że po przeprowadzeniu analizy wyników finansowych za II kwartał 2011 roku oraz bieżących wyników sprzedaży, dokonał korekty wcześniej publikowanych prognoz finansowych (raport bieżący nr 7/2011).

1. Nowa prognoza poziomu przychodów ze sprzedaży w roku 2011 wynosi 17.000 tysięcy złotych (wobec uprzednio prognozowanej kwoty 18.000 tysięcy złotych).

2. Nowa prognoza poziomu zysku (straty) netto za rok 2011 wynosi minus 200 tysięcy złotych (wobec uprzednio prognozowanego zysku netto w wysokości 450 tysięcy złotych). W przypadku zmiany prognozy wyniku netto, zmiana przekracza 20% prognozowanej wcześniej wartości.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Chrobak - Członek Zarządu