• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 17/2011 - Raport miesięczny - czerwiec 2011

typ raportu Raport bieżący
numer 17/2011
data dodania 2011-07-25
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2011 zawierający:

1. Wybrane informacje finansowe.
2. Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu.
3. Wykaz informacji opublikowanych w miesiącu w trybie raportu bieżącego
4. Informacje na temat realizacji celów emisji.
5. Kalendarz inwestora - wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w kolejnym miesiącu.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Chrobak - Członek Zarządu