• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 15/2011 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 15/2011
data dodania  2011-06-13
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2011 roku

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2011 roku: 

Akcjonariusz: JAROSŁAW LESZCZYSZYN
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 1 422 617
Udział w ogólnej liczbie głosów - 47,42 %
Udział w liczbie głosów na WZA - 53,69 % 

Akcjonariusz: Sino Investment Sp. z o.o. w likwidacji
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 1 223 576
Udział w ogólnej liczbie głosów - 40,79 %
Udział w liczbie głosów na WZA - 46,17 % 

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Chrobak - Członek Zarządu