• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 11/2011
data dodania 2011-05-19 18:47:05
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Emitenta: 

1. Rada Nadzorcza odwołała Pana Piotra Chrobaka z funkcji Prezesa Zarządu z jednoczesnym pozostawieniem go w składzie Zarządu jako jego członka odpowiedzialnego za rozwój Spółki na rynku chińskim.
2. Rada Nadzorcza odwołała Pana Pawła Rochala z funkcji Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Handlowego jednocześnie powołując go do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Zmian dokonano na wniosek Zarządu, biorąc pod uwagę rosnące znaczenie działalności operacyjnej Spółki w Chinach.

Podstawa prawna:

Par. 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Chrobak - Członek Zarządu