• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 5/2011 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 5/2011
data dodania 2011-03-15 17:14:08
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010

Zarząd Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2010 rok. Nowy termin przekazania Raportu Rocznego za 2010 rok został wyznaczony na 11 kwietnia 2010 roku.

Zmiana terminu wynika ze zmiany przewidywanego terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego Spółki i otrzymania opinii biegłego rewidenta. 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika numer 3 do Regulaminu Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu