• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 4/2011 - Raport miesięczny - styczeń 2011

typ raportu Raport bieżący
numer 4/2011
data dodania 2011-02-25 16:48:53
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Raport miesięczny - styczeń 2011

Zarząd spółki Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc styczeń 2011 zawierający:

1. Wybrane informacje finansowe
2. Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu
3.Wykaz informacji opublikowanych w miesiącu w trybie raportu bieżącego 
4.Informacje na temat realizacji celów emisji
5.Kalendarz inwestora - wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w kolejnym miesiącu

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu