• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport kwartalny
numer 3/2011
data dodania 2011-02-14 17:23:07
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2010 roku.

PODSTAWA PRAWNA: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu