• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 2/2011 - Raport miesięczny - grudzień 2010

typ raportu Raport bieżący
numer 2/2011
data dodania 2011-01-25 19:02:01
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

POLTRONIC S.A. Raport miesięczny - grudzień

Zarząd spółki Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc grudzień 2010 zawierający:

1. Wybrane informacje finansowe.
2. Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu.
3.Wykaz informacji opublikowanych w trybie raportu bieżącego w październiku 2010 r.
4.Informacje na temat realizacji celów emisji.
5.Kalendarz inwestora - wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w grudniu 2010 r.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Sławomir Neumann - Prokurent