• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 9/2010 - Zmiana w przedmiocie stosowania Dobrych(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 9/2010
data dodania 2010-11-15 17:30:34
spółka POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA

Zmiana w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk - publikacja raportów miesięcznych

Zarząd Poltronic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w celu zapewnienia lepszej informacji o bieżących wynikach Spółki, zobowiązuje się publikować raporty miesięczne, o których mowa w pkt 16 "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect" zawierające również wybrane miesięczne dane finansowe (przychody, marża brutto na sprzedaży). Raporty miesięczne, będą publikowane 25go dnia następnego miesiąca (lub w pierwszy kolejny dzień roboczy, jeżeli 25go przypada w dzień wolny). Pierwszy raport miesięczny, za miesiąc październik 2010 roku zostanie opublikowany 25 listopada 2010r.
W załączeniu w aktualnym brzmieniu oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Emitenta zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

PODSTAWA PRAWNA: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu