• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 20/2010 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 20/2010
data dodania 2010-12-28 14:27:17
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i C spółki POLTRONIC S.A.

Zarząd POLTRONIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że Uchwałą Nr 1424/2010 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. postanowił:

1) określić dzień 30 grudnia 2010r. jako dzień pierwszego notowania na alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki POLTRONIC S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda oznaczonych przez KDPW kodem PLPLTRN00018,:

a/ 1.500.000 akcji serii A,

b/ 272.727 akcji serii C,

2) notować akcje o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie ciągłym pod nazwą skróconą "POLTRONIC" i oznaczeniem "PTN",

3) określić dzień 29 grudnia 2010r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 272.727 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLTRONIC S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda oznaczonych przez KDPW kodem PLPLTRN00026.


PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu
  • Sławomir Neumann - Prokurent