• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 18/2010 - Raport miesięczny - listopad 2010

typ raportu Raport bieżący
numer 18/2010
data dodania 2010-12-27 07:48:59
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

POLTRONIC S.A. Raport miesięczny - listopadv

Zarząd spółki Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc listopad 2010 zawierający:

1. Wybrane informacje finansowe.
2. Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu.
3. Wykaz informacji opublikowanych w trybie raportu bieżącego w październiku 2010 r.
4. Informacje na temat realizacji celów emisji.
5. Kalendarz inwestora - wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w grudniu 2010 r.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu
  • Sławomir Neumann - Prokurent