• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 17/2010 - Zmiany w organach nadzorujących i zarządzających(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 17/2010
data dodania 2010-12-22 16:03:15
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Zmiany w organach nadzorujących i zarządzających Spółką

Zarząd Poltronic S.A. ('Spółka", Emitent") informuje, że w dniu 22.12.2010 roku:

1. Otrzymał informację o złożeniu w dniu 20.12.2010r. rezygnacji przez Sławomira Borkowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,

2. Rada Nadzorcza na podstawie § 29 ust. 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Adama Kłoska na Członka Rady Nadzorczej Spółki,

3. Rada Nadzorcza na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01 stycznia 2011 roku Sławomira Borkowskiego na stanowisko Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu,

4. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pawła Rochali Członka Zarządu Emitenta na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Skład Zarządu począwszy od dnia 01 stycznia 2011 roku przedstawiać się będzie następująco:
- Piotr Chrobak - Prezes Zarządu,
- Paweł Rochala - Wiceprezes Zarządu
- Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu
  • Sławomir Neumann - Prokurent