• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 16/2010 - Zawarcie umowy pożyczki

typ raportu Raport bieżący
numer 16/2010
data dodania 2010-12-20 15:57:15
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Poltronic S.A. ('Spółka", Emitent") informuje, że w dniu 20.12.2010 powziął informację o podpisaniu umowy pożyczki na łączną kwotę 1.250.000 zł, gdzie 750.000 zł stanowi kwotę rolowaną spłaty pożyczki udzielonej Spółce w 2009 r., a 500.000 zł stanowi nowo pozyskane środki.
Pożyczka została udzielona na okres 17 miesięcy do dnia 31.07.2012 r. Środki zostaną wykorzystane na zakup towarów handlowych. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu
  • Sławomir Neumann - Prokurent