• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 14/2010 - Zmiana w przedmiocie stosowania Dobrych(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 14/2010
data dodania 2010-12-01 06:54:27
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Zmiana w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

Zarząd Poltronic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że uaktualnił listę stosowanych praktyk oraz w celu zapewnienia spójnej informacji o bieżących wynikach Spółki, zmienia pozycje wybranych danych finansowych, które będą publikowane w raportach miesięcznych, o których mowa w pkt 16 "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect". Począwszy od raportu za miesiąc listopad 2010 roku Spółka będzie podawała w raportach miesięcznych informacje o przychodach ze sprzedaży oraz marży EBIT. 

W załączeniu w aktualnym brzmieniu oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Emitenta zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

PODSTAWA PRAWNA: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu