• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

POLTRONIC S.A. Raport miesięczny - październik

Zarząd spółki Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc październik 2010 zawierający:

1. Wybrane informacje finansowe.
2. Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu.
3. Wykaz informacji opublikowanych w trybie raportu bieżącego w październiku 2010 r.
4. Informacje na temat realizacji celów emisji.
5. Kalendarz inwestora - wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w listopadzie 2010 r.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu