• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport kwartalny
numer 11/2010
data dodania 2010-11-16 07:45:01
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2010r.

PODSTAWA PRAWNA: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Załączniki:

 Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu