• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 7/2010 - Oświadczenie POLTRONIC S.A. w przedmiocie(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 7/2010
data dodania 2010-11-09 14:49:29
spółka POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA

 

Zarząd Poltronic S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Emitenta zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

PODSTAWA PRAWNA: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu