• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 5/2010 - Wstępne dane o przychodach w III kwartale(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 5/2010
data dodania 2010-10-13 10:56:06
spółka POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA

Wstępne dane o przychodach w III kwartale br.

Zarząd Poltronic S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępną informację o wartości przychodów wypracowanych przez Spółkę w III kwartale br. oraz w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy br.
Zgodnie ze wstępnymi obliczeniami, przychody ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę w III kwartale 2010 roku wyniosły ponad 3,2 mln zł, co oznacza wzrost o 194% w stosunku do 1,09 mln zł zanotowanych w analogicznym okresie 2009 roku Jednocześnie zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2010 roku wyniosły ponad 7 mln zł co oznacza wzrost o 154% w stosunku do 2,76 mln zł zanotowanych w analogicznym okresie 2009 roku.
W ocenie Zarządu Emitenta, tak istotny wzrost przychodów możliwy jest dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju Spółki przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym. Zarząd Spodziewa się dalszej kontynuacji dynamicznego wzrostu generowanych przychodów, a w związku z powyższym realizacji prognoz przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym, zakładających osiągnięcie przychodów na poziomie 10,6 mln zł w 2010 roku oraz 23,5 mln zł w 2011 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter wstępny i szacunkowy, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość przychodów zanotowanych w III kwartale br. oraz w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy br. zostanie podana do publicznej wiadomości w raporcie kwartalnym, którego publikacja zaplanowana jest na 15 listopada 2010r.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu