• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 4/2010 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 4/2010
data dodania 2010-09-30 14:09:23
spółka POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań praw do akcji serii C spółki POLTRONIC S.A.

Zarząd POLTRONIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje że Uchwałą Nr 964/2010 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 września 2010 r. w postanowił:

1) określić dzień 1 października 2010r. jako dzień pierwszego notowania na alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 272.727 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLTRONIC S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda oznaczonych przez KDPW kodem PLPLTRN000026,

2) notować prawa do akcji o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie ciągłym pod nazwą skróconą "POLTRONIC PDA" i oznaczeniem "PTNA":


PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu