• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 3/2015 - Powołanie osoby nadzorującej

typ raportu Raport bieżący
numer 3/2015
data dodania 2015-02-27 19:05:00
   

 

Zarząd Poltronic S.A. informuje, że w dniu 26 lutego 2015 roku na mocy uchwały nr 1/2015 Rada Nadzorcza zgodnie z par. 29 ust. 4 Statutu Emitenta powołała na członka Rady Nadzorczej pana Rafała Pankałę. Oznacza to, że pan Rafał Pankała dokooptowany przez Radę Nadzorczą będzie członkiem Rady Nadzorczej do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka. Pan Rafał Pankała jako dokooptowany członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Pan Rafał Pankała jako absolwent Uniwersytetu we Wrocławiu posiada wykształcenie wyższe. Od ponad 10 lat związany jest z branżą medyczną. W latach 2004-2011 pracował w Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią EuroMediCare we Wrocławiu a od 2012 roku związany jest z KCR S.A. Do dnia powołania do Rady Nadzorczej Emitenta pan Rafał Pankała nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Rafał Pankała nie prowadzi poza Emitentem działalności mającej istotny wpływ na działalność Emitenta, nie prowadzi wobec niego działalności konkurencyjnej, nie jest również wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej czy też członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan

Rafał Pankała nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu wobec którego ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Pan Rafał Pankała nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego a wobec niego nie zapadły żadne prawomocne wyroki za przestępstwa oszustwa.

PODSTAWA PRAWNA: par. 3 ust. 2 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu