• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 4/2023 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ POLTRONIC(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 4/2023
data dodania 2023-05-10 14:24:00
   

 

Treść raportu:

Zarząd POLTRONIC S.A. („Spółka”, ”Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 10 maja 2023 r.

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

ZWZA 10.05.2023 r. Podjęte uchwały

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu