• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 3/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 3/2023
data dodania 2023-04-13 18:52:00
   

 

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 maja 2023 roku (środa), o godz. 13.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna                                                                                                                       

  • § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał ZWZ

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu