• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 5/2022 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ POLTRONIC(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 5/2022
data dodania 2022-06-29 14:00:00
   

 

Treść raportu:

Zarząd POLTRONIC S.A. („Spółka”, ”Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 28 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

ZWZA 28.06.2022 r. Podjęte uchwały

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu