• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 4/2015 - Raport roczny za 2014 rok

typ raportu Raport roczny
numer 4/2015
data dodania 2015-03-06 20:47:40

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2014 rok.

PODSTAWA PRAWNA: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1. Raport Roczny za 2014.pdf rozmiar: 896.1 kB

2a. Sprawozdanie Finansowe za 2014.pdf (str. 1-11) rozmiar: 567.0 kB

2b. Sprawozdanie Finansowe za 2014.pdf (str. 12-25) rozmiar: 738.0 kB

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014.pdf rozmiar: 468.7 kB

4a. Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2014.pdf (str. 1-8) rozmiar: 814.0 kB

4b. Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2014.pdf (str. 9-17) rozmiar: 523.0 kB

5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect.pdf rozmiar: 449.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu