• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 7/2021 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Poltronic(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 7/2021
data dodania 2021-07-22 14:18:00
   

Treść raportu:

Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 22 lipca 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1) Uchwałę nr 16 w sprawie odwołania Pani Aleksandry Żmudzińskiej oraz Pani Anny Leszczyszyn ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
2) Uchwałę nr 17 w sprawie powołania Pani Magdaleny Jakubiak oraz Pana Gerarda O’Keeffe do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Życiorys Magdalena Jakubiak
Życiorys Gerard O’Keeffe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu