• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 4/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 4/2021
data dodania 2021-06-24 17:00:00
   

 

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 lipca 2021 roku (czwartek), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna                                                                                                                       

  • § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał ZWZ

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu