• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 2/2021 - Raport roczny za 2020 rok

typ raportu Raport roczny
numer 2/2021
data dodania 2021-03-19 15:24:00

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. ("Spółka, Emitent"), przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2020 wraz z załącznikami:

 

Załączniki:

1. Raport Roczny za 2020 r.

2. Sprawozdanie Finansowe za 2020 r.

3. Sprawozdanie_Finansowe_za_2020 - informacja dodatkowa

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.

5. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2020 r.

6. Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect 2020 r.

Podstawa Prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu