• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 6/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 06/2015
data dodania 2015-04-13
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu