• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 1/2021 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 1/2021
data dodania 2021-01-26 09:32:19
   

 

Zarząd Spółki Poltronic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport roczny za 2020 rok– 19 marca 2021 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu