• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 10/2020
data dodania 2020-08-13 12:00:00
   

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. ("Spółka, Emitent”) w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

Raport 2020 2Q

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu