• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 1/2018 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 1/2018
data dodania 2018-01-31 15:45:00
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Spółka","Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Jednostkowy raport roczny za 2017 rok - 07 marca 2018 roku (środa),

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku (wtorek),

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 roku (wtorek),

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku (środa),

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu
  • Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn - Wiceprezes Zarządu