• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 12/2017 - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 11/2017
data dodania 2017-12-15 13:05:00
   

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na  podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 11 § 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic S.A. z dnia 19 sierpnia 2016 roku, podjęła w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałę nr 7/2017 w sprawie  przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu spółki Poltronic S.A. stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik:

Poltronic S.A. tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r. str. 1-10

Poltronic S.A. tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r. str. 11-20

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn - Wiceprezes Zarządu