• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 9/2017 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 9/2017
data dodania 2017-10-03 16:30:00
   

Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 października 2017 roku, w związku z rezygnacją ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Gryckiewicza-Leszczyszyna, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 29 ust.4 Statutu podjęła uchwałę o dookoptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Aleksandry Żmudzińskiej, powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto, Zarząd spółki Poltronic S.A. informuje, że w dniu 2 października 2017roku, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 40 Statutu powołała Pana Artura Gryckiewicza-Leszczyszyna do składu Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Poltronic S.A.

Informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprezesa Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn - Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu)

Aleksandra Żmudzińska - Członek Rady Nadzorczej (Przewodnicząca Rady Nadzorczej)

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu