• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 3/2017 - Raport roczny za 2016 rok

typ raportu Raport roczny
numer 3/2017
data dodania 2017-03-21 18:00:00

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2016 rok.

 

Załączniki:

1. Raport Roczny za 2016.pdf rozmiar: 970 kB

2a. Sprawozdanie Finansowe za 2016.pdf (str. 1-11) rozmiar: 553 kB

2b. Sprawozdanie Finansowe za 2016.pdf (str. 12-24) rozmiar: 754 kB

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016.pdf rozmiar: 460 kB

4a. Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2016.pdf (str. 1-8) rozmiar: 861 kB

4b. Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2016.pdf (str. 9-18) rozmiar: 547 kB

5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect.pdf rozmiar: 449 kB

Podstawa Prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu