• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 11/2016
data dodania 2016-09-09
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd spółki Poltronic SA ("Spółka", "Emitent") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 22.08.2016 r. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 sierpnia 2016 roku powołało Radę Nadzorczą w składzie:

1. Artur Gryckiewicz – Leszczyszyn,

2. Lech Poźniak,

3. Adam Kłosek,

4. Rafał Pankała,

5. Aleksander Franieczka.

Spółka w załączeniu przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową wspólną kadencję. 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

 Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu