• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 10/2016 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 10/2016
data dodania 2016-08-22
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść otrzymanych w dniu dzisiejszym uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 sierpnia 2016 r.

 

Wskazana w projektach uchwał treść Uchwały nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 nie została podjęta.  

 

W związku z podjętą uchwałą nr 11, zmianie uległa treść §2 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść §2 Statutu Spółki:

㤠2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Siechnice.”

 

Nowa treść §2 Statutu Spółki:

㤠2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wrocław.”

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu