• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 6/2016 -  Rezygnacja osoby nadzorującej

typ raportu Raport bieżący
numer 6/2016
data dodania 2016-04-28 16:35:00
   

Zarząd spółki Poltronic SA („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 27 kwietnia 2016 r. pan Jarosław Leszczyszyn złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu