• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 5/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 05/2016
data dodania 2016-04-21
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu