• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 1/2016 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 1/2016
data dodania 2016-01-28 09:35:00
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. ("Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku - 12 lutego 2016 roku

Raport roczny za 2015 rok - 11 marca 2016 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku - 12 maja 2016 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku - 12 sierpnia 2016 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu