• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 6/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne(...)

typ raportu Raport bieżący
numer  06/2014
data dodania  2014-05-21
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 maja 2014 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu