• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 4/2014 - Raport roczny za 2013 rok

typ raportu Raport roczny
numer  4/2014
data dodania  2014-03-07 18:55:00

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny za 2013 rok.

PODSTAWA PRAWNA: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1.   Raport Roczny za 2013.pdf rozmiar: 895.1 kB

2a. Sprawozdanie Finansowe za 2013.pdf (str. 1-11) rozmiar: 568.0 kB

2b. Sprawozdanie Finansowe za 2013.pdf (str. 12-25) rozmiar: 746.0 kB

3.   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013.pdf rozmiar: 482.7 kB

4.   Opinia Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2013.pdf rozmiar: 168.0 kB

5a. Raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2013.pdf (str. 1-8) rozmiar: 571.0 kB

5b. Raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2013.pdf (str. 9-19) rozmiar: 788.0 kB

6.   Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect.pdf rozmiar: 449.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu