• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 1/2014 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 1/2014
data dodania 2014-01-30 20:39:00
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. ("Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - 14 luty 2014 roku

Raport roczny za 2013 rok - 7 marca 2014 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - 14 maj 2014 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - 14 sierpień 2014 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - 14 listopad 2014 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu