• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 15/2012 - Raport miesięczny - marzec 2012

typ raportu Raport bieżący
numer 15/2012
data dodania    2012-04-26 16:55:39
   

Raport miesięczny za miesiąć marzec 2012

Zarząd spółki Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc marzec 2012 zawierający:

  1. Wybrane informacje finansowe.
  2. Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu.
  3. Wykaz informacji opublikowanych w miesiącu w trybie raportu bieżącego
  4. Informacje na temat realizacji celów emisji.
  5. Kalendarz inwestora - wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w kolejnym miesiącu.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Plik Raportu: miesieczny_03_2012_final.pdf rozmiar: 188.6 KB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu