• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 12/2012 - Przyczyna opóźnienia publikacji raportu(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 12/2012
data dodania    21-03-2012 10:04:09
   

Przyczyna opóźnienia publikacji raportu bieżącego nr 10/2012

Dane szczegółowe:

W dniu 16 marca 2012 Spółka opublikowała raport bieżący nr 10/2012 zawierający treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. w dniu 14 marca 2012 roku.

Opóźnienie publikacji raportu spowodowane było faktem, że Emitent otrzymał wypis z protokółu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z opóźnieniem, tj. w dniu 15 marca 2012r.

Podstawa prawna: Zasada 16a dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect zawarta w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na New Connect", zmienionych Uchwalą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect" w związku z § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu