• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 9/2013
data dodania 2013-11-14 08:55:00

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2013 r.

Podstawa Prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki

Raport 2013 3Q rozmiar: 610 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu