• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI 8/2013 - Zawarcie istotnej umowy

typ raportu Raport bieżący
numer 8/2013
data dodania 2013-10-31 17:20:00

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 października 2013 r. Spółka zawarła umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą we Wrocławiu o dofinansowanie na realizację projektu pt. "Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Poltronic
S.A. a partnerami handlowymi" ("Projekt").

Całkowita wartość Projektu wynosi 1.331.900,00 zł, natomiast przyznane Spółce dofinansowanie wynosi 788.250,00 zł. Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego systemu B2B, który zostanie zintegrowany z systemami sprzedaży partnerów kooperujących ze Spółką. Działania inwestycyjne trwać będą 17 miesięcy:
a) rozpoczęcie realizacji projektu - 01.11.2013,
b) zakończenie realizacji projektu - 31.03.2015.
Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie konkurencyjności Spółki na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a jego realizacja z udziałem pomocowych środków unijnych, pozwoli na bardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Umowa została uznana za istotną, ponieważ jej wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu