• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI 6/2013 - Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 6/2013
data dodania 2013-06-04 16:45
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Emitent") informuje, że w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 kwietnia 2013 roku członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, w dniu 3 czerwca br. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się oraz dokonała wyboru pana Jarosława Leszczyna na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, dokonała wyboru pana Andrzeja Justa na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

W związku z upłynięciem kadencji Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza Emitenta wybrała na Prezesa Zarządu Spółki pana Marka Kołodziejskiego oraz postanowiła, że Zarząd Spółki będzie jednoosobowy.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu