• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI 4/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne(...)

typ raportu Raport bieżący
numer  04/2013
data dodania  2013-04-11
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 kwietnia 2013 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu